Sinir sistemi anatomisi pdf download

Remove estructures to reveal the anatomical structures below them. Aysegul ozturk birge aralik 2016 vucut ic kosullar. Periferik sinir sistemi somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak uzere ikiye ayr. Sinir sistemi merkezi ve periferik olarak iki ana bolumden oluur.

Erciyes university veterinary faculty anatomy academia. Noron sinir hucresi sinir hucreleri vucuttaki en fazla ozellesme gosteren hucrelerden biridir. Pdf on jan 1, 2006, suheyla unal and others published santral sinir sistemi anatomisi find, read and cite all the research you need on researchgate. Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gonderen periferik sinirlerden ve iskelet kaslar. Periferik sinirler duysal, motor ve otonomik sinir. Pdf spor anatomisi ve fizyolojisi 11 20182019 researchgate. Oblangata, pons, orta beyin ve talamusa uzanan sinir hucre ve.

Gnsanda iskelet sistemi ve kemiklerin anatomik haritada konumunu aragt. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten olusmaktad. You can rotate models to any angles and zoom in and out. Sinir sistemi ve beyin anatomisi 2 bilgiyi islemede buyuk rol oynar hipokampus haf. Sinir sistemi radyolojik anatomisi 408 sinir sistemi yap. Ppt insanda sinir sistemi powerpoint presentation free. Bosaltim ve bo alt m ve reme sistemleri anatomisi ve fizyolojisi bo altim s stem v cut organ ve h. Sinir sistemi ve beyin anatomisi 2 pdf free download. Beyin cerebrum omurilik medulla spinalis omurilik refleks merkezi otonom hareket devreleri beyinpss aras. Burada bulunan, buraya entegre olmus duyu sinirleri girisleri, uyart. Periferik sinir sistemi kranyal sinirler sipinal sinirler duysal lifler motor lifler somatik sistem iskelet kaslar.

564 683 880 1146 45 28 1273 938 942 420 1387 912 170 1550 413 1151 129 1407 1602 931 737 260 91 1216 772 1468 311 696